Nguồn gốc và Ý nghĩa toàn bộ 78 lá bài Tarot

78 LÁ BÀI TAROT nguồn gốc và ý nghĩa tại thưgiãn.vn

Nếu bạn đang sử dụng bộ bài Tarot thì có lẽ bạn biết rằng việc giải nghĩa lá bài Tarot khó như thế nào. Hầu hết các tài liệu online đều đưa ra mô tả khá dài dòng cho ý nghĩa mà quên làm rõ nguồn gốc và các yếu tố liên quan đến lá bài. Về cơ bản những Giải nghĩa 78 lá bài đó đều được dựa trên từ khóa, cách áp dụng trong hành động, các biểu tượng và những câu hỏi liên quan. Chúng tôi hi vọng bạn sẽ tự tìm ra ý nghĩa thực sự của lá bài dựa vào nguồn gốc chứ không chỉ là đọc từ những tài liệu trên mạng

Những giải nghĩa tarot này chỉ mang tính chất gợi ý, và rất ngắn ngọn, dễ nhớ. Không ý nghĩa nào là “cứng nhắc”.  Hãy tự tạo ra ý nghĩa cho mỗi lá bài dựa vào phán đoán trực quan của bạn nhé.

Một số bộ bài khác nhau sẽ có tên gọi lá bài khác nhau. Ở đây chúng tôi sử dụng tên theo chuẩn Rider Waite Smith.

Bộ Ẩn Chính (22 lá)

Bộ Ẩn Phụ