Xem bói bài Tarot mỗi ngày: Quá khứ – Hiện tại – Tương lai

Bói bài Tarot Mỗi Ngày Quá khứ Hiện Tại và Tương lai của bạn sẽ ra sao cùng Thư giãn

Hãy bốc 3 lá bài Tarot và xem chúng nói gì về vận mệnh của bạn nhé

Mỗi lá bài Tarot tượng trưng cho quá khứ, hiện tại, tương lai theo thứ tự tương ứng.

XIX – The Sun
XXI – The World
XV – The Devil
VII – The Chariot
VIII – Strength
IV – The Emperor
XII – The Hanged Man
XVIII – The Moon
0 – The Fool
XI – Justice
I – The Magician
XIII – Death
X – Wheel of Fortune
XVI – The Tower
XVII – The Star
VI – The Lovers
XX – Judgement
II – The High Priestess
III – The Empress
IX – The Hermit
XIV – Temperance
V – The Hierophant

Xem thêm về bài Tarot:

Bạn muốn biết thêm về Vận mệnh – Tình yêu – Sự nghiệp?, Xem Bói bài tarot: Vận mệnh – Tình yêu – Sự nghiệp tại đây

Ý nghĩa và nguồn gốc của toàn bộ lá bài

Định nghĩa

Tarot (đầu tiên được gọi là cà rốt và sau đó là tarocchi hoặc tarock) là một bộ bài dùng để chơi, được sử dụng từ giữa thế kỷ 15 ở nhiều vùng khác nhau của Châu Âu để chơi các trò chơi như tarocchini của Ý, tarot của Pháp và Königrufen của Áo, nhiều trong số đó vẫn được chơi cho đến ngày nay. Vào cuối thế kỷ 18, một số bộ bài tarot bắt đầu được sử dụng để bói toán thông qua việc đọc bài tarot và xem bói bài, dẫn đến các bộ bài tùy chỉnh được phát triển cho những mục đích huyền bí như vậy.