Xem bói bài Tarot: Vận mệnh – Tình yêu – Sự nghiệp

Bói bài Tarot Mỗi Ngày Vận mệnh, tình yêu, sự nghiệp của bạn sẽ ra sao cùng Thư giãn

Hãy bốc 3 lá bài Tarot và xem chúng nói gì về vận mệnh của bạn nhé

Mỗi lá bài Tarot tượng trưng cho quá vận mệnh, tình yêu, sự nghiệp theo thứ tự tương ứng.

Queen Of Swords
I – The Magician
Six Of Swords
Seven Of Swords
Queen Of Wands
VII – The Chariot
Knight Of Swords
Ace Of Wands
Four Of Wands
Ten Of Pentacles
King Of Cups
Knight Of Pentacles
Six Of Cups
Queen Of Cups
II – The High Priestess
XXI – The World
Eight Of Swords
Four Of Pentacles
Ace Of Swords
Four Of Cups
King Of Pentacles
Nine Of Pentacles
Four Of Swords
Three Of Swords
XX – Judgement
XIX – The Sun
Five Of Pentacles
Eight Of Pentacles
Seven Of Cups
Ace Of Pentacles
Nine Of Swords
Five Of Cups
Nine Of Cups
IX – The Hermit
XI – Justice
Two Of Pentacles
Knight Of Cups
Six Of Wands
V – The Hierophant
Five Of Wands
Eight Of Cups
King Of Swords
Three Of Cups
Ace Of Cups
Three Of Wands
XII – The Hanged Man
0 – The Fool
Ten Of Swords
Page Of Wands
IV – The Emperor
Queen Of Pentacles
Six Of Pentacles – Không hoặc Có
Seven Of Wands
III – The Empress
Eight Of Wands
Two Of Swords
Five Of Swords
Ten Of Cups
Three Of Pentacles
Two Of Cups
XVI – The Tower
XIV – Temperance
XVII – The Star
Page Of Pentacles
Two Of Wands
Ten Of Wands
VIII – Strength
XIII – Death
VI – The Lovers
Seven Of Pentacles
Page Of Swords
XVIII – The Moon
King Of Wands
Nine Of Wands
Page Of Cups
X – Wheel of Fortune
Knight Of Wands

Xem thêm về bài Tarot:

Bạn muốn biết thêm về Quá khứ, Hiện tại và Tương lai của chính bạn?, Xem Bói bài tarot: Quá khứ – Hiện tại – Tương lai

Ý nghĩa và nguồn gốc của toàn bộ lá bài

Định nghĩa

Tarot (đầu tiên được gọi là cà rốt và sau đó là tarocchi hoặc tarock) là một bộ bài dùng để chơi, được sử dụng từ giữa thế kỷ 15 ở nhiều vùng khác nhau của Châu Âu để chơi các trò chơi như tarocchini của Ý, tarot của Pháp và Königrufen của Áo, nhiều trong số đó vẫn được chơi cho đến ngày nay. Vào cuối thế kỷ 18, một số bộ bài tarot bắt đầu được sử dụng để bói toán thông qua việc đọc bài tarot và xem bói bài, dẫn đến các bộ bài tùy chỉnh được phát triển cho những mục đích huyền bí như vậy.