Xem bói bài Tarot: Vận mệnh – Tình yêu – Sự nghiệp

Bói bài Tarot Mỗi Ngày Vận mệnh, tình yêu, sự nghiệp của bạn sẽ ra sao cùng Thư giãn

Hãy bốc 3 lá bài Tarot và xem chúng nói gì về vận mệnh của bạn nhé

Mỗi lá bài Tarot tượng trưng cho quá vận mệnh, tình yêu, sự nghiệp theo thứ tự tương ứng.

0 – The Fool
Page Of Wands
Four Of Wands
XII – The Hanged Man
XI – Justice
Ten Of Pentacles
Five Of Swords
Knight Of Wands
Eight Of Wands
Four Of Swords
Ace Of Swords
IX – The Hermit
Queen Of Cups
Two Of Cups
XX – Judgement
X – Wheel of Fortune
VI – The Lovers
XIV – Temperance
Five Of Cups
Nine Of Swords
King Of Swords
Queen Of Swords
V – The Hierophant
Two Of Wands
Two Of Swords
III – The Empress
Knight Of Swords
IV – The Emperor
Queen Of Wands
I – The Magician
Page Of Swords
Nine Of Cups
Three Of Swords
Eight Of Pentacles
Six Of Cups
Five Of Wands
Ten Of Wands
XVI – The Tower
Four Of Pentacles
Two Of Pentacles
II – The High Priestess
XIII – Death
Seven Of Pentacles
King Of Cups
Ace Of Pentacles
Six Of Swords
Three Of Wands
Nine Of Wands
Knight Of Pentacles
Six Of Wands
Three Of Cups
XVII – The Star
Five Of Pentacles
Four Of Cups
Ace Of Wands
VII – The Chariot
Ten Of Cups
XXI – The World
Knight Of Cups
Seven Of Wands
XVIII – The Moon
XIX – The Sun
King Of Wands
Page Of Cups
Seven Of Swords
King Of Pentacles
Page Of Pentacles
Nine Of Pentacles
Seven Of Cups
Three Of Pentacles
Six Of Pentacles – Không hoặc Có
Ace Of Cups
Eight Of Swords
Queen Of Pentacles
VIII – Strength
Ten Of Swords
Eight Of Cups

Xem thêm về bài Tarot:

Bạn muốn biết thêm về Quá khứ, Hiện tại và Tương lai của chính bạn?, Xem Bói bài tarot: Quá khứ – Hiện tại – Tương lai

Ý nghĩa và nguồn gốc của toàn bộ lá bài

Định nghĩa

Tarot (đầu tiên được gọi là cà rốt và sau đó là tarocchi hoặc tarock) là một bộ bài dùng để chơi, được sử dụng từ giữa thế kỷ 15 ở nhiều vùng khác nhau của Châu Âu để chơi các trò chơi như tarocchini của Ý, tarot của Pháp và Königrufen của Áo, nhiều trong số đó vẫn được chơi cho đến ngày nay. Vào cuối thế kỷ 18, một số bộ bài tarot bắt đầu được sử dụng để bói toán thông qua việc đọc bài tarot và xem bói bài, dẫn đến các bộ bài tùy chỉnh được phát triển cho những mục đích huyền bí như vậy.