Xem bói bài Tarot: Vận mệnh – Tình yêu – Sự nghiệp

Bói bài Tarot Mỗi Ngày Vận mệnh, tình yêu, sự nghiệp của bạn sẽ ra sao cùng Thư giãn

Hãy bốc 3 lá bài Tarot và xem chúng nói gì về vận mệnh của bạn nhé

Mỗi lá bài Tarot tượng trưng cho quá vận mệnh, tình yêu, sự nghiệp theo thứ tự tương ứng.

Queen Of Pentacles
Knight Of Wands
Nine Of Wands
XIX – The Sun
Page Of Swords
King Of Pentacles
IV – The Emperor
VII – The Chariot
King Of Swords
XIV – Temperance
V – The Hierophant
Three Of Wands
Four Of Cups
Nine Of Pentacles
I – The Magician
Two Of Swords
XVII – The Star
Queen Of Cups
XII – The Hanged Man
Five Of Cups
Ace Of Wands
Six Of Wands
Five Of Swords
VI – The Lovers
Knight Of Swords
Ten Of Swords
Three Of Cups
Knight Of Cups
Nine Of Cups
Seven Of Wands
King Of Wands
Ace Of Cups
XX – Judgement
Six Of Cups
Page Of Wands
Ace Of Swords
Seven Of Swords
Ace Of Pentacles
Eight Of Cups
Six Of Swords
Four Of Swords
Seven Of Pentacles
Four Of Pentacles
Two Of Wands
Nine Of Swords
XVI – The Tower
VIII – Strength
III – The Empress
Eight Of Swords
Eight Of Wands
Four Of Wands
IX – The Hermit
XIII – Death
X – Wheel of Fortune
Ten Of Wands
Page Of Pentacles
King Of Cups
XXI – The World
Two Of Cups
Page Of Cups
Six Of Pentacles – Không hoặc Có
Ten Of Pentacles
Three Of Swords
Two Of Pentacles
II – The High Priestess
Queen Of Wands
XI – Justice
Five Of Wands
XVIII – The Moon
Five Of Pentacles
Three Of Pentacles
Knight Of Pentacles
Seven Of Cups
Eight Of Pentacles
Queen Of Swords
0 – The Fool
Ten Of Cups

Xem thêm về bài Tarot:

Bạn muốn biết thêm về Quá khứ, Hiện tại và Tương lai của chính bạn?, Xem Bói bài tarot: Quá khứ – Hiện tại – Tương lai

Ý nghĩa và nguồn gốc của toàn bộ lá bài

Định nghĩa

Tarot (đầu tiên được gọi là cà rốt và sau đó là tarocchi hoặc tarock) là một bộ bài dùng để chơi, được sử dụng từ giữa thế kỷ 15 ở nhiều vùng khác nhau của Châu Âu để chơi các trò chơi như tarocchini của Ý, tarot của Pháp và Königrufen của Áo, nhiều trong số đó vẫn được chơi cho đến ngày nay. Vào cuối thế kỷ 18, một số bộ bài tarot bắt đầu được sử dụng để bói toán thông qua việc đọc bài tarot và xem bói bài, dẫn đến các bộ bài tùy chỉnh được phát triển cho những mục đích huyền bí như vậy.